De Bestevaerders bij MPM 2016
Bestevaer Dokhaven Vlissingen.jpg

Sloeproeien

Sloeproeien

 

In een roeisloep heb je één stuurman/-vrouw en meerdere roeiers. Om de sloep in beweging te brengen en de bemanning in het gareel te houden heeft de stuurman de leiding aan boord. Op zijn aanwijzing roei je, stop je af, drink je wat of spring je van boord om de sloep vast te leggen.

Voor het roeien worden roeicommando's gebruikt die bij vrijwel iedere roeivereniging gelijk zijn. We zetten ze straks voor je op een rij.

 

Maar voor we vertrekken, moet je de volgende dingen weten:

 • We roeien met riemen, niet met peddels, roeispanen of wat dan ook;
 • StuuRboord is Rechts en bakboord is links en dat is vanuit de stuurman, oftewel het achterschip gezien;
 • Je volgt voortdurend de slagroeier aan jouw kant. Hij of zij zit op het eerste doft, tegenover de stuurman. Jouw riem gaat gelijk met die van hem er in én uit;

 

Wat putsen en willetjes zijn en hoe je moet hangen, hoor je aan boord. Nu is het tijd voor de roeicommando's:

 

Beide boorden riemen op....... gelijk!

 • De roei(st)ers zoeken hun riem op en zetten deze staand tussen de voeten neer. De bladen van de riem 'gestrekt' met de bladen evenwijdig aan boeg-spiegel.
 
Riemen op...gelijk

Beide boorden riemen..........toe!

 • Iedere roei(st)ers laat bij het commando 'toe' de riem rustig neer in de dol, de riem blijft dwarsscheeps, evenwijdig aan het wateroppervlakte en met de bladen verticaal gedraaid.
Riemen toe

Beide boorden haalt op.........gelijk!

 • Alle roei(st)ers maken zich gereed voor de 1e roeislag. Ze buigen zich met gestrekte armen zo ver mogelijk naar voren, zodat de riem een maximale slag kan maken. De punt van het blad net boven water. Op het commando 'gelijk' zet men de bladen verticaal niet te diep in het water, waarna de roei(st)er achterover met gestrekte armen "in de riemen valt". Op het einde van de slag komt het blad uit het water en wordt op de hoogte van het dolboord gebracht. De riemen blijven hierbij achteruit wijzen. De gehele handeling vanaf het uitvoeringscommando tot de riem uit het water komt, behoort één soepele slag te zijn. Het tempo van de slagen wordt door de slagroeier aangegeven. De stuurman kan besluiten gedurende enige tijd het roeicommando haal op - gelijk te herhalen totdat het tempo erin zit.
haalt op...gelijk

Beide boorden lopen......... riemen!

 • Dit commando kan bij bruggen of smalle doorvaarten worden gebruikt.  Op het commando 'riemen' worden deze langs de boot naar achteren gebracht waarbij de steel over het hoofd naar achteren wordt gevoerd. De riemen blijven horizontaal, en mogen dus niet het water raken. De boot wordt daarmee zo smal mogelijk gemaakt om op eigen snelheid een versmalling te kunnen passeren (b.v. brug, open sluis of tegenligger).
 • Varianten hier op zijn: bakboord lopen........riemen! of stuurboord lopen........ riemen! Eén van de boorden laat dan de riemen lopen, het andere boord roeit door, op halve kracht. Zo blijft er wat extra gang in de sloep op doorvaarten waar ruimte is voor één zijde riemen.
Lopen...riemen

Beide boorden stop.........af!

 • Op het commando 'af'' worden de bladen van de riemen verticaal in het water gebracht. De vaart wordt daarmee uit de boot gehaald. De roei(st)ers moeten zich hierbij goed schrap zetten.
 • Varianten hierop zijn: bakboord stop.....af! of stuurboord stop....... af! Één van de boorden stopt dus af, terwijl de andere doorroeit. Dit commando kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een boei zeer kort te ronden, of bij menoevreren in de haven.
Stopt..af

Beide boorden strijk........gelijk!

 • Bedoeld om achteruit te varen. Op het commando 'beide boorden strijk' gaan de roeiers achterover zitten. Op het commando 'gelijk' gaan de bladen verticaal het water in, waarna de roeiers de riemen van zich af duwen.
Strijk....gelijk

Bakboord............best!

 • De roeiers aan bakboord trekken wat harder. De sloep maakt een flauwe bocht naar stuurboord.
 • Sturen met het roer geeft extra weerstand dus snelheidsverlies. Tijdens de wedstrijd, als beide zijden op volle kracht roeien, geldt dit commando voor de andere zijde om het wat kalmer aan te doen.
Bakboord best

Opriemen, stuurboord op, bakboord strijkt........ gelijk!

 • Hiermee draait de sloep kort over stuurboord. Dit commando alleen uitvoeren als de sloep stil ligt of zeer weinig gang maakt!
Opriemen, bakboord haalt, stuurboord strijkt...gelijk!

Beide boorden over en weer.......... riemen!

 • Op het commando 'riemen' worden de riemen haaks op de sloep binnengetrokken. De riemen blijven in de dol, het handvat legt men op het andere dolboord neer. Dit commando gebruikt men bij het nemen van een pauze.
Beide boorden over en weer.......... riemen!

Beide boorden op............riemen!

 • De riemen worden haaks op de sloep, evenwijdig aan het wateroppervlakte, en met de bladen verticaal gedraaid gehouden. Niet te verwarren met het commando 'riemen....op'!
Op...riemen

Beide boorden geroeid

 • Dit commando volgt meestal na het commando 'riemen op......gelijk' aan het eind van een roeitocht. Iedereen legt zijn riem netjes neer in de sloep, in een vaste volgorde, aangegeven door de stuurman. 

Bron: www.sloeproeien.info